Zapisy

Żłobek Scandikids prowadzi rekrutacje przez cały rok a jej koniec przypada na moment braku miejsc (20 miejsc). W przypadku chęci zapisania maluszka prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z placówką.

Zapraszamy również na dni otwarte w roku 2020 organizowane w okresie wiosennym i letnim (dokładna data dostępna w zakładce „aktualności” lub na naszym fanpage), podczas którego będą mieli Państwo możliwość zwiedzenia żłobka i poznania personelu w nim pracującego.

Leave this field blank

Klauzula informacyjna dla Kandydatów do żłobka:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

  1. Administratorem ich danych osobowych jest Firma Style of Mind z siedzibą przy ul.Olszowa 8/60 w Warszawie. Funkcję Inspektora ochrony danych pełni Pani Magdalena Bojanowska (kontakt listowny z Inspektorem na powyższy adres Administratora; kontakt e-mailowy: info@scandi-kids.com).
  2. Dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  3. Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym  z przepisami w/w Ustawy.
  4. Każdy kandydat posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody.
  5. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa.